KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “ Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği ” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Devamı için tıklayınız.